One day GoPro POV at Audi Nines | Andri Ragettli

Andri Ragettli’s Vlog. Professional Freeskier from Switzerland